Hopp direkte til innhald

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Når vert pensjonen betalt ut?

Pensjonen frå Statens pensjonskasse vert normalt betalt ut den 20. i kvar månad av NAV. NAV trekkjer òg skatt.

Viss den 20. er ein fridag, vert pensjonen betalt ut seinast den siste kvardagen før fridagen.

I desember vert pensjonen betalt ut rundt den 12.

Opplysningar om utbetalinga frå Statens pensjonskasse før skatt vert sendt deg i eit eige brev. Dette brevet vil du få rundt den 10. i utbetalingsmånaden, sjølv om utbetalinga kan gjelde frå den 1. i månaden.

Skattekort

Du treng ikkje levere skattekort til NAV, fordi skatteopplysningane vert sende elektronisk frå skatteetaten.

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne på telefon

02775

eller bruk kontaktskjemaet vårt. Du kan òg logge inn på Min medlemskap.

Sist oppdatert: 20.01.2014