02775

!

Stor pågang

NB! Vi har for tiden stor pågang, noe som påvirker vår svartid. E-posthenvendelser som gjelder pensjon har en svartid på inntil 4 uker. Henvendelser som gjelder boliglån har for tiden en svartid på 3-5 virkedager. Hvis din henvendelse kan besvares per telefon anbefaler vi at du ringer oss på 02775.

Kontakt oss


Ofte stilte spørsmål