Hopp direkte til innhald

Hopp direkte til Søk

49.4.3817.142

Nettoberegnet ektefellepensjon

Nettoberegnet ektefellepensjon utgjør 9 prosent av pensjonsgrunnlaget til din avdøde ektefelle.

  01.01.2001 ble det innført regler om beregning av såkalt nettoberegnet ektefellepensjon. 01.02.2010 ble reglene om nettoberegnet ektefellepensjon utvidet.
  Vi velger å forklare hvilke grupper som vil motta nettoberegnet ektefellepensjon ut fra bruttoberegnet ektefellepensjon. Dette betyr at hvis du tilhører en annen gruppe enn de som er beskrevet under, skal du ha en nettoberegnet ektefellepensjon. 

En bruttoberegnet ektefellepensjon gjelder

 • når du som gjenlevende ektefelle er født før 01.07.1950 og din avdøde ektefelle ble medlem i Statens pensjonskasse første gang før 01.07.2000
 • når du som gjenlevende ektefelle er født før 01.01.1955 og dødsfallet skjedde 01.02.2010 eller senere og
  • din avdøde ektefelle ble medlem i Statens pensjonskasse første gang før 01.10.1976 og
  • ekteskapet deres ble inngått før 01.01.2010 
 • kvinner som er blitt enker før 01.02.2010 etter menn med medlemskap i Statens pensjonskasse før 01.10.1976

andre gjenlevende ektefeller enn kvinner etter punktet ovenfor, hvor

 •  avdøde hadde medlemskap i Statens pensjonskasse før 01.10.1976 og
 •  dødsfallet skjedde mellom 01.01.1994 og 01.02.2010

Alle andre grupper enn de som er beskrevet ovenfor, vil dermed få nettoberegnet ektefellepensjon.

Du får full ektefellepensjon hvis tjenestetiden er 30 år eller mer. Hvis tjenestetiden er kortere, får du så mange trettideler av full pensjon som avdøde hadde tjenesteår. 

Vi samordner ikke nettoberegnet pensjon med folketrygden.

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne på telefon

02775

eller bruk kontaktskjemaet vårt. Du kan òg logge inn på Min medlemskap.

Sist oppdatert: 22.10.2012