Hopp direkte til innhald

Hopp direkte til Søk

49.4.3817.142

Egen tjenestepensjon i tillegg til ektefellepensjon

... for deg med en bruttoberegnet ektefellepensjon med inntektsreduksjon.

Hvis du har en egen uføre-, avtalefestet- (AFP) eller alderspensjon, vil dette påvirke ektefellepensjonen din. Ektefellepensjonen blir da ikke utbetalt med et større beløp enn at samlet pensjon utgjør 60 prosent av summen av din egen uføre- eller alderspensjon og den alderspensjonen din avdøde ektefelle hadde eller ville ha fått. 

For deg født mellom 1943 og 1953 

Vi benytter den levealdersjusterte pensjonen i beregningen hvis din egen opptjente tjenestepensjon er en alderspensjon. Forholdstallet Forholdstal Forholdstalet er ein faktor som viser forholdet mellom forventa levealder og tidspunktet for uttak av pensjon. Meir om Forholdstallet lukk ved 67 år legges til grunn ved beregning av avdødes alderspensjon. 

Både egen tjenestepensjon og arbeidsinntekt

Hvis du både har egen opptjent tjenestepensjon og arbeidsinntekt per år som er høyere enn et halvt grunnbeløp Grunnbeløp Grunnbeløpet i folketrygda, som vi ofte kallar G, blir justert ein gong i året og er 82 122 kroner per 01.05.2012. Meir om grunnbeløp lukk , gjør vi først fradrag for tjenestepensjonen og deretter for arbeidsinntekten.    

Mer om inntekt i tillegg til ektefellepensjon

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne på telefon

02775

eller bruk kontaktskjemaet vårt. Du kan òg logge inn på Min medlemskap.

Du er kanskje òg interessert i ...

Sist oppdatert: 17.10.2012