Hopp direkte til innhald

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Seniorpolitiske tiltak

Mange ønsker å avslutte arbeidslivet med verdighet. Med gode seniorpolitiske tiltak kan det bli en realitet både for dine ansatte og for deg som arbeidsgiver.

Hovedtariffavtalen i staten sier at ansatte etter fylte 62 år har krav på 8 ekstra fridager med lønn. Det kan også i lokale forhandlinger gis inntil 6 dager ekstra utover de 8 dagene som er pålagt.

Mange arbeidsgivere er derimot ikke omfattet av Hovedtariffavtalen i Staten. Her er noen eksempler på seniorpolitiske tiltak som disse arbeidsgiverne kan tilrettelegge for sine ansatte.

Gi de ansatte andre arbeidsoppgaver

Det er en kjensgjerning at nattevakter og fysisk arbeid kan være tungt når en kommer opp i årene. Dersom dere legger til rette for andre arbeidstider og lar de eldste slippe de tyngste løftene, kan det gjøre det lettere for seniorene å fortsette i stillingen.

Kompetanseoverføring gir ringvirkninger

Erfarne arbeidstakere har ofte mye kunnskap som bør forbli i virksomheten. Ved å oppfordre til mentorprogram og legge til rette for at eldre kan formidle sin erfaring til yngre, sikrer dere at faglig informasjon ikke forsvinner den dagen seniorene pensjonerer seg.

Gi ekstra lønnstillegg

Det er mulig å gi seniorer lønnstillegg for eksempel ved fylte 62 år, med krav om at de fortsetter til fylte 63 år. Slike tillegg kan gis årlig slik at dersom en ansatt fortsetter til fylte 65 år, kan hun eller han få 12 000 kroner ekstra hvert år, til sammen 36 000 kroner. I tillegg til kronebeløpet som den enkelte får hvert år, vil det også gi en høyere pensjonsutbetaling den dagen hun eller han pensjonerer seg.

Dere som arbeidsgiver må betale pensjonspremie for lønnsøkningen, og det vil også føre til at tidligere innbetalinger kan være for lave i forhold til forpliktelsene som gjelder den enkeltes pensjon. Dere som arbeidsgiver må vurdere verdien av at en senior fortsetter lengre opp mot hva det koster å gi tillegg av denne typen.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss på telefon

02775


eller bruk vårt kontaktskjema.

 

Sist oppdatert: 02.04.2013