Hopp direkte til innhald

Hopp direkte til Søk

Slik pensjonerer du ansatte

Du pensjonerer ansatte ved å sende en elektronisk pensjonsmelding i arbeidsgiverportalen, eller direkte i Altinns skjemakatalog.

Når noen skal pensjonere seg, må du sende en pensjonsmelding til oss. Vi må ha fått meldingen, med eventuelle vedlegg, senest tre måneder før pensjoneringsdatoen. Da garanterer vi at pensjonen er klar for utbetaling til riktig tid. 

Du kan ikke se hvor langt saken er kommet hos oss. Det er det kun arbeidstakeren som kan gjennom å logge seg på Mitt side.

Slik sender du pensjonsmeldingsskjema

Dette gjør du når du skal sende pensjonsmelding:

  1. Logg inn i arbeidsgiverportalen eller fyll ut pensjonsmeldingsskjema i Altinns skjemakatalog. 
  2. Søk opp den ansatte i arbeidsgiverportalen og sjekk at lønns- og stillingsdataene vi har for arbeidstakeren er riktige.
  3. Velg Registrer pensjonsmelding og fyll ut pensjonsmeldingen. Trykk deretter Kontroller skjema og Videre til innsending. Trykk deretter Send inn.
  4. Skjemaet er sendt inn og arkivert, og du vil motta en e-post fra oss. Du kan senere hente opp skjemaet fra Min meldingsboks under Arkivert i Altinn. 

Husk å sette startdato for pensjon fra den første i måneden etter fylte 67 år ved alderspensjon, eller 62 år ved AFP-pensjon.

Forskjellige pensjonstyper

Det er noen forskjeller i prosessen for de ulike pensjonstypene:

Dette skal arbeidstakeren gjøre

NAV betaler ut pensjonen. De mottar skattekort og kontonummer elektronisk fra skatteetaten. Unntaket er for de som mottar arbeidsavklaringspenger, da må mottakeren selv sende inn kontonummer til NAV.

Arbeidstakeren bør også sjekke at stillingsopplysningene vi har, både fra dere og fra tidligere arbeidsgivere, er korrekte. Det kan han eller hun gjøre ved å logge seg inn på Mitt medlemskap.

Meld fra om endringer

Du skal også sende pensjonsmelding når du skal melde om endringer i pensjon, når en ansatt kommer tilbake i arbeid eller ved dødsfall.

Har du ikke tilgang?

Se hvordan virksomheten din kan få tilgang til Altinn.

Sende skjema på annen måte

Det finnes tilfeller der du ikke kan benytte vår e-pensjonsmelding. Dette gjelder

  • når arbeidsgivere ikke har  norsk arbeidsgivernummer
  • ved søknad om kompensasjon for nedgang i lønn
  • ved søknad om vartpenger

 Ta kontakt med  dersom du trenger informasjon om hvordan du sender inn en pensjonsmelding i disse tilfellene.

Sist oppdatert: 10.04.2014