Hopp direkte til innhald

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Slik bruker du oss i rekrutteringen

Pensjon er en viktig del av lønns- og ansettelsesvilkårene, og Statens pensjonskasse har mange fordeler du kan bruke i rekrutteringen.

Fremhev fordelene i stillingsutlysningen

Ved stillingsutlysninger er det mulig å belyse medlemsfordelene på en annen måte enn ”trekkes 2 prosent til Statens pensjonskasse” som mange bruker i dag.

Ta gjerne kontakt med oss for å få gode tips til utlysningstekster.

Bruk pensjonsordningen under jobbintervjuet

Pensjon er noe som ikke alle har et forhold til. Under jobbintervjuer kan du fremheve at pensjonsordningen ikke bare handler om tiden som alderspensjonist – det handler også om rettigheter her og nå.

Vi anbefaler å fremheve fordeler som:

  • Gjennom oss kan de få boliglån med markedets beste boliglånsrente.
  • Gjennom permisjonsavtalen kan de få permisjoner med opptjening i pensjonsordningen.
  • Hvis arbeidstakeren blir syk, vil uførepensjon fra Statens pensjonskasse gi hun eller ham og familien større økonomisk trygghet enn om det kun skulle utbetales pensjon fra folketrygden.
  • Ved dødsfall kan ektefelle eller partner ha rett til ektefellepensjon, mens barn under 20 år har rett til barnepensjon.
  • Gruppelivsforsikring og yrkesskadeforsikring, hvis dere har dette hos oss.

Vis at pensjon er en del av lønn

Som medlem i Statens pensjonskasse betaler ansatte inn et pensjonsinnskudd på 2 prosent av lønnen. Mange er ikke klar over at du som premiebetalende kunde betaler inn mer enn dette. For eksempel er det ofte slik at du som arbeidsgiver betaler inn fem-seks tusen kroner per tusen kroner den ansatte betaler inn. 

Pensjon er utsatt lønn og er del av lønnskompensasjonen for den enkelte. Derfor er det fornuftig ikke bare å diskutere lønnsbetingelser i rekrutteringen, men også fordelene i tjenestepensjonsordningen og at pensjon er et skjult lønnsgode. Som kunde i Statens pensjonskasse tilbyr du en av Norges beste pensjonsordninger til dine ansatte.

Fordeler for søkere fra offentlige stillinger

I rekrutteringen av noen som kommer fra en annen offentlig stilling, kan du legge vekt på overføringsavtalen, som sikrer at tiden hos de ulike ordningene blir slått sammen. Alle offentlige tjenestepensjonsordninger er med i denne avtalen.

Med andre ord slipper de ansatte å tenke på fripoliser fra ulike arbeidsforhold, slik det er i privat sektor.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss på telefon

02775


eller bruk vårt kontaktskjema.

 

Sist oppdatert: 24.01.2011