Hopp direkte til innhald

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Medlemskap som ansattegode

Har du fortalt dine ansatte at de er medlemmer i en av Norges beste pensjonsordninger? De kan få markedets beste boliglånsrente, og de og familien er sikret erstatning ved skade eller dødsfall.

Pensjon + lønn = livslønn

Som kunde i Statens pensjonskasse har du en ytelsesbasert ordning, der du sikrer den ansatte et visst utbetalingsnivå. Private arbeidsgivere kan velge å ha en innskuddsbasert ordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det er stor forskjell i hvor mye arbeidsgiverne sparer opp til sine ansattes pensjon.

For en ansatt med 350 000 kroner i årslønn, betaler mange kunder hos oss cirka 34 000 kroner til den ansattes pensjon i året. En privat arbeidsgiver kan velge å betalte bare minimumet på 2 prosent, altså 5600 kroner. På bare ett år vil den ansatte dermed spare opp rundt 29 000 kroner mer til pensjon hos deg enn hos en privat arbeidsgiver.

Pensjonen fra en privat ordning opphører ofte etter ti års utbetaling. Pensjonen fra Statens pensjonskasse er derimot livsvarig.   

Markedets beste boliglånsrente

Gi dine ansatte tips om sparte kroner med vår boliglånsordning. Boliglånsrenten vår ligger i gjennomsnitt ett prosentpoeng under markedsrenten. Med lån hos oss kan ansatte spare inntil 15 000 kroner i året sammenlignet med en ordinær bank.

Gode forsikringsordninger

Gruppelivforsikringen i Statens pensjonskasse er en sikkerhet for den ansattes familie dersom en ansatt dør før pensjonsalder. Yrkesskadeforsikringen gir erstatning for tapt arbeidsinntekt ved yrkesskade og yrkessykdom. Yrkesskadeforsikringen er hjemlet både i lov og tariffavtale, og dette gjør at den er gunstigere enn yrkesskadeforsikringen som bare er lovpålagt.

Ansatte kan få permisjon med opptjening

Ved permisjoner etter permisjonsavtalen, fortsetter ansatte å tjene opp pensjonsrettigheter mens de er i permisjon.

Ved permisjoner, også utenfor permisjonsavtalen, har de ansatte fulle pensjonsrettigheter de to første årene av permisjonen. De er dermed forsikret dersom de skulle bli uføre, og familien kan få etterlattepensjon ved dødsfall. Dette gjelder permisjoner både med og uten lønn.

Overføringsavtalen gir fleksibilitet innen offentlig sektor

Når ansatte bytter arbeidsgiver innenfor offentlig sektor, sikrer overføringsavtalen at tiden hos de ulike ordningene blir slått sammen.

Trenger dere flere tips?

Har dere for eksempel tenkt på muligheten for å vise arbeidsgiverandelen på den ansattes lønnslipp? Ta gjerne kontakt med oss for å få flere tips om hvordan dere kan synliggjøre godene ansatte har som medlemmer i Statens pensjonskasse.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss på telefon

02775


eller bruk vårt kontaktskjema.

 

Du er kanskje òg interessert i ...

Sist oppdatert: 04.10.2012