Hopp direkte til innhald

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Ansatte uten medlemskap i folketrygden

For ansatte uten medlemskap i norsk folketrygd er det frivillig å være medlem i Statens pensjonskasse.

Utenlandske arbeidstakere og norske ansatte i utlandet

Utenlandske arbeidstakere som kommer til Norge for kortere perioder, blir ofte ikke medlemmer i norsk folketrygd.

Nordmenn som jobber for norske arbeidsgivere i utlandet mister ofte medlemskapet i folketrygden, men kan søke om å få opprettholde det.

For nærmere informasjon om vilkårene for medlemskap i norsk folketrygd, se www.nav.no.

Fordeler ved å velge medlemskap

Et medlemskap i Statens pensjonskasse innebærer at ansatte opparbeider seg rettigheter til avtalefestet pensjon og alderspensjon. Videre vil de ved langvarig sykdom kunne få utbetalt uførepensjon etter opphør av sykepenger. I tillegg kan etterlatte få utbetalt ektefellepensjon og/eller barnepensjon ved dødsfall.

Konsekvenser av å melde seg ut

Hvis ansatte velger å frasi seg medlemskapet i Statens pensjonskasse, blir hittil opptjente rettigheter  oppsatte Oppsett pensjon Meir om oppsatte lukk . En konsekvens av dette er at det kreves 40 års medlemskap for å få full pensjon. Som aktivt medlem kreves det 30 års opptjening for de samme rettighetene. Retten til avtalefestet pensjon bortfaller. Dersom ansatte skulle bli langvarig sykmeldt, må de bli innvilget minimum 50 prosent fast uførepensjon i folketrygden for å få utbetalt en oppsatt uførepensjon fra Statens pensjonskasse.

Dere som arbeidsgiver må informere ansatte om konsekvensene ved utmelding. Den enkelte ansatte må fylle ut et egenerklæringsskjema for å melde seg ut. Egenerklæringsskjema får dere ved å ta kontakt med oss.

Særskilt medlemsinnskudd

Hvis ansatte blir meldt ut av folketrygden, men vil fortsette å være medlem hos oss, koster det 7,5 prosent av den ansattes pensjonsgivende lønn - uansett alder. Dette kalles særskilt medlemsinnskudd. Prosentsatsen kommer i tillegg til innbetaling av arbeidsgiverandel og 2 prosent medlemsinnskudd.

Det er dere som arbeidsgiver som innbetaler det særskilte medlemsinnskuddet på vegne av de ansatte. Hvorvidt dere velger å kreve beløpet fra den ansatte eller bruker det som en del av lønnsbetingelsene, er en sak mellom dere og den ansatte.

Dersom ansatte skal meldes ut av folketrygden, men vil beholde medlemskapet i Statens pensjonskasse, må dere som arbeidsgiver kontakte oss i god tid før utmeldingen.

Innmelding og utmelding

Velger dere å ikke betale inn særskilt medlemsinnskudd, fører det til at arbeidstakeren blir utmeldt fra Statens pensjonskasse fra den 1. i måneden etter.

Det er ikke mulig å melde seg ut med tilbakevirkende kraft, fordi den ansatte har vært forsikret så lenge hun eller han har vært medlem.

En ansatt kan velge å melde seg inn i Statens pensjonskasse igjen etter å ha vært utmeldt en periode. De hull som eventuelt har oppstått i opptjeningstiden, kan ikke tettes ved å innbetale særskilt medlemsinnskudd for perioder tilbake i tid.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss på telefon

02775


eller bruk vårt kontaktskjema.

 

Sist oppdatert: 15.08.2013