Hopp direkte til innhald

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Økonomiske konsekvenser av pensjonsreformen

Det nye regelverket som er innført fra 2011, vil i snitt føre til en lavere pensjon for alle. Dette påvirker også deg som arbeidsgiver.

Fra besteårsregelen til alleårsregelen

For alle årskull frem til 1954 blir alderspensjonen fra folketrygden fortsatt beregnet ut fra de tjue årene dine ansatte har tjent mest. Dette kalles besteårsregelen Besteårsregelen Besteårsregelen er den gamle oppteningsmodellen i folketrygda, der pensjonen blir berekna ut frå dei 20 åra du har hatt høgast lønn. Meir om besteårsregelen lukk .

I den nye ordningen blir alderspensjonen beregnet av alt de har tjent opp til 7,1  G Grunnbeløp Grunnbeløpet i folketrygda, som vi ofte kallar G, blir justert ein gong i året og er 82 122 kroner per 01.05.2012. Meir om G lukk fra de er 13 år til de fyller 75 år. Dette kalles alleårsregelen Alleårsregelen Grunnprinsippet som gjeld frå 2011, er at inntektspensjonen frå folketrygda skal tenast opp gjennom heile det yrkesaktive livet ditt. Han skal reknast ut frå første krone du tener frå du er 17 år til du blir 75 år. Meir om alleårsregelen lukk . Den nye ordningen gjelder fullt ut for dem som er født etter 1963. For årskullene fra 1954 til og med 1962, vil pensjonen bli beregnet etter en kombinasjon av besteårsregelen og alleårsregelen.

Det er ikke et entydig svar på om denne endringen gir deg som arbeidsgiver lavere pensjonskostnader. Det vil avhenge av i hvor mange år den ansatte jobber, og arbeidsinntekten i alle årene.

Ny regulering gir lavere kostnader

Til og med 2010 ble pensjonen regulert i takt med økningen av G. Fra 2011 blir utbetalt pensjon regulert med gjennomsnittlig lønnsvekst i samfunnet, og deretter fratrukket en fast faktor på 0,75 prosent. Dette gjelder både pensjon fra folketrygden og Statens pensjonskasse.

Endringen fører til at reguleringen blir lavere enn den var før pensjonsreformen. Det økonomiske ansvaret for regulering av pensjonen ligger hos deg som arbeidsgiver. Over tid vil lavere regulering føre til mindre utbetalt pensjon, og dermed lavere kostnader for din virksomhet.

Reduserte kostnader ved utsatt AFP

Avtalefestet pensjon (AFP) er videreført som tidligere og kan tas ut fra den ansatte er mellom 62 og 66 år gammel. Det er arbeidsgiver som bærer kostnaden, men med en aktiv og god seniorpolitikk som gjør det attraktivt å stå lenger i jobb, er det mulig å redusere denne kostnaden.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss på telefon

02775


eller bruk vårt kontaktskjema.

 

Du er kanskje òg interessert i ...

Sist oppdatert: 27.01.2011