Hopp direkte til innhald

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Fordeler ved å jobbe lengre

Det er mange fordeler med å jobbe lengre, både økonomisk, sosialt og faglig.

Kompetanseoverføring og sosialt møtested

Noen synes det er en god mulighet å kunne avslutte arbeidslivet som 62-åring, andre mener dette er for tidlig. Ansatte som nærmer seg pensjonsalderen sitter ofte inne med viktig kunnskap. Ved at seniorer blir i stillingen, kan du som arbeidsgiver legge til rette for kompetanseoverføring slik at kunnskapen forblir hos dere. For den ansatte er det ofte viktig å være i fagmiljøet. Mange setter også pris på den sosiale kontakten med kollegaene.

Pensjonsopptjening og forsikring

Opptjeningen av pensjonsrettigheter fortsetter så lenge den ansatte er i stilling. Det samme gjelder dekning i forsikringsordningene gruppeliv og yrkesskade.

Full opptjening krever 30 år i 100 prosent stilling. For ansatte som har jobbet færre år eller deltid i perioder, vil det være en fordel å fortsette lengre i arbeid.

Høyere utbetaling fra folketrygden

Det nye regelverket fra 1. januar 2011 ga mange muligheten til å ta ut alderspensjon i folketrygden fra fylte 62 år. Alderspensjonen fra folketrygden er fleksibel og nøytral. Fleksibel fordi den ansatte kan velge når i aldersspennet 62 til 75 år hun eller han vil begynne å motta pensjon. Nøytral fordi summen på pensjonsutbetalingen fra folketrygden skal være den samme, uansett når utbetalingen starter.

Pensjonen  levealdersjusteres Levealdersjustering Frå 2011 skal den opptente pensjonen din fordelast på talet på år det er forventa at du vil leve. Dette blir kalla levealdersjustering. Så lenge levealderen aukar, må kvart årskull jobbe lenger enn det førre for å få den same pensjonen. Meir om levealdersjusteres lukk  og det beregnes et forholdstall Forholdstal Forholdstalet er ein faktor som viser forholdet mellom forventa levealder og tidspunktet for uttak av pensjon. Meir om forholdstall lukk for hvert årskull. Alderspensjonen deles på dette forholdstallet. Desto lengre din ansatte jobber og desto senere hun eller han velger å ta ut alderspensjon, desto lavere blir forholdstallet og tilsvarende høyere blir den månedlige utbetalingen fra folketrygden.

Mulighet til å kombinere arbeid og inntekt

Fleksibel alderspensjon gjør det mulig å kombinere alderspensjon i folketrygden med inntekt fra et arbeidsforhold, uten at pensjonen blir redusert. Dette betyr at en ansatt kan fortsette i stilling hos dere og dermed også fortsette som medlem i Statens pensjonskasse, samtidig som hun eller han får utbetalt hel alderspensjon fra folketrygden.

Les om pensjon og inntekt

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss på telefon

02775


eller bruk vårt kontaktskjema.

 

Du er kanskje òg interessert i ...

Sist oppdatert: 22.02.2012