Hopp direkte til innhald

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Eg har tent over 15 000 kroner. Kva gjer eg?

Dersom du jobbar meir enn det du planla då du søkte om AFP, må du melde frå om det til oss om du er over 65 år. Er du under 65 år, må du melde frå til NAV. Då vil din AFP verte rekne ut på nytt, med ny pensjonsgrad.

Etteroppgjer

Kvart år når skattelikninga ligg føre, reknar vi ut eit etteroppgjer. NAV reknar ut etteroppgjeret når du er mellom 62 og 64 år. Frå året du fyller 65 år er det Statens pensjonskasse som reknar ut etteroppgjeret.

Meir om AFP og inntekt

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne på telefon

02775

eller bruk kontaktskjemaet vårt. Du kan òg logge inn på Min medlemskap.

Sist oppdatert: 12.08.2014