Hopp direkte til innhald

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Pensjonsgrunnlag

Pensjonsgrunnlaget er den arbeidsinntekten det er trukket pensjonsinnskudd av og som pensjonen skal beregnes ut fra.

Pensjonsgrunnlaget er som hovedregel den lønnen, det vil si fast lønn og eventuelle pensjonsgivende tillegg, som du har når du fratrer stillingen.

Lønnsøkninger som skyldes automatisk opprykk på lønnsstigen og alminnelige lønnsreguleringer, får du med deg i beregningen av pensjonsgrunnlaget hvis økningen skjer før du går av med pensjon. Overtid inngår ikke i pensjonsgrunnlaget.

Hvis du i perioder har hatt høyere lønn enn når du går av med pensjon, vil vi ta hensyn til dette ved utregningen av pensjonsgrunnlaget. Dette gjelder imidlertid ikke ved beregning av uførepensjon.

Hvis du har gått ned til et lavere lønnsnivå i løpet av den tiden du har vært medlem av Pensjonsordningen for apotekvirksomhet, kan dette påvirke størrelsen på pensjonen din.

Begrensning av pensjonsgrunnlaget

Lønn ut over 10 ganger grunnbeløpet (10G) i folketrygden er ikke pensjonsgivende, og medregnes ikke i grunnlaget for beregning av pensjonen fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet.

Pensjonsgrunnlag = pensjonsgivende inntekt x gjennomsnittlig stillingsstørrelse

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne på telefon

02775

eller bruk kontaktskjemaet vårt. Du kan òg logge inn på Min medlemskap.

Sist oppdatert: 14.10.2013