Hopp direkte til innhald

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

For deg født før 1943

Full alderspensjon utgjør 66 prosent av pensjonsgrunnlaget dersom du har full opptjeningstid, som er 360 måneder.

Du som er født i 1942 eller tidligere, er sikret et garantert pensjonsnivå på 66 prosent av pensjonsgrunnlaget dersom du har full opptjeningstid. 

Størrelsen på pensjonen er avhengig av

    I tillegg vil du få  barnetillegg Barnetillegg Dersom du som alders- eller uførepensjonist forsørgjer barn under 18 år, kan du ha krav på tillegg i pensjonsutbetalinga. For kvart barn utgjer barnetillegget 10 prosent av pensjonen. Meir om barnetillegg lukk hvis du forsørger barn under 18 år.

Et eksempel

  • Går av med pensjon som 67-åring
  • Pensjonsgrunnlag: kr 500 000,-
  • Opptjeningstid: 300 md
  • Stillingsstørrelse: 100 %
  • Årlig alderspensjon før samordning Samordning Pensjonen frå Statens pensjonskasse er ein tenestepensjon og skal samordnast med alderspensjonen frå folketrygda. I praksis betyr det at pensjonen frå Statens pensjonskasse blir redusert med eit såkalla samordningsfrådrag. Meir om samordning lukk med folketrygden = kr 500 000,-  x 66 % x (300 md / 360 md) = kr 275 000,-  

Samordning

Alderspensjonen fra folketrygden ligger i bunnen av trygde- og pensjonssystemet og blir utbetalt i sin helhet. Pensjonen fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet er en tjenestepensjon og skal samordnes med alderspensjonen fra folketrygden.

I praksis betyr det at bruttopensjonen fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet blir redusert med et såkalt samordningsfradrag.

Mer om samordning

 

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne på telefon

02775

eller bruk kontaktskjemaet vårt. Du kan òg logge inn på Min medlemskap.

Du er kanskje òg interessert i ...

Sist oppdatert: 04.01.2012