Hopp direkte til innhald

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

For deg født 1959 eller senere

Størrelsen på pensjonen er avhengig av

    I tillegg er størrelsen avhengig av når du ble født. Årsaken er at alle pensjoner skal levealdersjusteres. Det gjør vi ved å dele bruttopensjonen med et forholdstall.

Levealdersjustering

Den opptjente pensjonen din skal fordeles på det antall år du forventes å leve. Det kalles levealdersjustering. Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe lenger enn det forrige for å oppnå samme pensjon. Både pensjon fra folketrygden og Pensjonsordningen for apoteketaten skal levealdersjusteres.

Mer om levealdersjustering

Vi kan ikke beregne din fremtidige pensjon

Hvis du er født i perioden fra 1959 til og med 1962, vil du ha opptjening i folketrygden både etter gammelt regelverk og det nye som ble innført 01.01.2010.

Hvis du er født etter 1962, vil du ha opptjening i folketrygden kun etter det nye regelverket.

Viktig! Regelverket for hvordan alderspensjon etter nytt regelverk fra folketrygden og pensjon Statens pensjonskasse skal tilpasses hverandre - samordnes Samordning Pensjonen frå Statens pensjonskasse er ein tenestepensjon og skal samordnast med alderspensjonen frå folketrygda. I praksis betyr det at pensjonen frå Statens pensjonskasse blir redusert med eit såkalla samordningsfrådrag. Meir om samordnes lukk -  er ikke på plass. Derfor kan vi ikke beregne din fremtidige pensjon herfra. Det gjelder selv om du har fått en serviceberegning fra NAV.

Individuell garanti

For deg som er født i 1959 eller senere gis det ingen individuell garanti om utbetaling på 66 prosent av pensjonsgrunnlaget. Dette er en konsekvens av pensjonsreformen. 

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne på telefon

02775

eller bruk kontaktskjemaet vårt. Du kan òg logge inn på Min medlemskap.

Du er kanskje òg interessert i ...

Sist oppdatert: 04.01.2012