Hopp direkte til innhald

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Alderspensjon - apotek

Pensjon fra 67 år

Alderspensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet kommer i tillegg til alderspensjonen fra folketrygden, og kan for de fleste tas ut fra fylte 67 år. For å få pensjon fra 67 år, er det et vilkår at du samtidig søker om alderspensjon fra folketrygden.

Nytt regelverk fra 2011

Fra 2011 trer pensjonsreformen i kraft. Hva betyr det?

Inntekt og tjenestepensjon

Se hva som gjelder

 

Slik søker du alderspensjon:

  1. Meld fra til arbeidsgiveren din om at du vil gå av med pensjon i god tid før pensjonering.
  2. Arbeidsgiver må sende inn pensjonsmeldingsskjema til oss senest tre måneder før du skal gå av.

For å få pensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet fra fylte 67 år, er det et vilkår at du samtidig søker om alderspensjon fra folketrygden.

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne på telefon

02775

eller bruk kontaktskjemaet vårt. Du kan òg logge inn på Min medlemskap.