Hopp direkte til innhald

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Uførepensjon og fleksibel alderspensjon

Siden gjelder til 31.12.2014.

Dersom du er født mellom 1943 og 1953 kan du ta ut fleksibel alderspensjon fra folketrygden når du blir 62 år. Fleksibel alderspensjon skal samordnes med eventuell uførepensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet fra 67 år.

Uføreytelse til fordel for fleksibel alderspensjon?

Dersom du sier fra deg arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon i folketrygden til fordel for fleksibel alderspensjon, bør du være klar over at du ikke lenger fyller vilkårene for uførepensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet. Uførepensjonen fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet skal i slike tilfeller stoppes fra samme dato som arbeidsavklaringspengene eller uførepensjonen opphører i folketrygden.

Hvis du ikke er friskmeldt og fortsetter i stillingen, vil du ikke få videre opptjening i pensjonsordningen. Du vil dermed regnes som tidligere medlem.

Uføreytelse og fleksibel alderspensjon samtidig?

Du kan ha arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon og fleksibel alderspensjon fra folketrygden samtidig. Ved uførepensjon og fleksibel alderspensjon kan imidlertid ikke samlet pensjonsgrad overstige 100 prosent. 

Dersom du har uførepensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet, men ikke har arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon fra folketrygden, kan du ta ut fleksibel alderspensjon fra folketrygden uten at det påvirker retten til uførepensjon fra oss.

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne på telefon

02775

eller bruk kontaktskjemaet vårt. Du kan òg logge inn på Min medlemskap.

Sist oppdatert: 15.10.2014