Hopp direkte til innhald

Hopp direkte til Søk

Prøv deg i jobb

Vi kaller det arbeidsforsøk når du vil prøve deg i jobb igjen etter en periode med hel eller delvis uførepensjon.

Hvis arbeidsforsøket ikke lykkes, kan du få tilbake den opprinnelige uførepensjonen hvis sykdomstilfellet er det samme.

Hensikten med regelen er å gi deg trygghet til å vite at retten til uførepensjonen fortsatt er til stede. Denne retten består i inntil fem år. Du får da god anledning til å prøve deg i arbeid igjen uten å miste muligheten til fortsatt å kunne få uførepensjon.

Du må sende inn ny søknad, og det kan hende vi ber deg om å sende inn legeerklæring. Hvis du har opparbeidet deg rett til uførepensjon hos andre pensjonsordninger i perioden du har prøvd deg i arbeid, kan ikke pensjonen fra oss gjenopptas,

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne på telefon

02775

eller bruk kontaktskjemaet vårt. Du kan òg logge inn på Min medlemskap.

Sist oppdatert: 04.01.2012