Hopp direkte til innhald

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Pensjonist på heltid

Tidligere ble både tjenestepensjonen og folketrygden utbetalt da du fylte 67 år. Nå kan du ta ut folketrygden allerede når du fyller 62 år.

Pensjonist på heltid mellom 67 og 70 år

Fra måneden etter du er 67 år, kan du ta ut alderspensjon fra Statens pensjonskasse. For å få alderspensjon fra oss, må du også ta ut alderspensjon fra folketrygden.

Dersom du fortsetter å jobbe til du har fylt 70 år, uten å ta ut pensjon fra folketrygden og tjenestepensjonsordningen, vil pensjonsopptjeningen din fortsette å øke dersom du ikke har full opptjening.

Pensjonist på heltid før fylte 67 år

Hvis du ønsker å bli pensjonist på heltid, og ønsker å gå av før du fyller 67 år, kan du

  • gå av med avtalefestet pensjon
  • ta ut fleksibel alderspensjon fra folketrygden

Avtalefestet pensjon - AFP

Hvis du ønsker å gå av med pensjon før du fyller 67 år, må du gå av med avtalefestet pensjon. Du kan ikke ta ut alderspensjon fra Statens pensjonskasse før du fyller 67 år, med mindre du har særaldersgrense Særaldersgrense Meir om særaldersgrense lukk .

AFP i offentlig sektor kan tas ut helt eller delvis mellom fylte 62 og 67 år. Fra du er 67 år, går du over på ordinær alderspensjon fra Statens pensjonskasse.

Mer om AFP

Fleksibel alderspensjon fra folketrygden

Viktig! Hvis du tar ut alderspensjon fra folketrygden før du blir 67 år, og samtidig slutter i stillingen som gir medlemskap hos oss, blir tjenestepensjonen din lavere enn om du er medlem når du går av.

Velger du å gå av med tidligpensjon fra folketrygden, vil den opptjente folketrygdpensjonen din utbetales over flere år enn om du går av som 67-åring. Det betyr at du får mindre utbetalt i året.

Mer om fleksibel alderspensjon på nav.no

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne på telefon

02775

eller bruk kontaktskjemaet vårt. Du kan òg logge inn på Min medlemskap.

Sist oppdatert: 26.04.2012