Hopp direkte til innhald

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

For deg født før 1943

Du får full alderspensjon fra Statens pensjonskasse hvis du har 30 års opptjening i 100 prosent stilling. Full alderspensjon fra oss er 66 prosent av pensjonsgrunnlaget.

Størrelsen på pensjonen er avhengig av

Hvis du forsørger barn under 18 år, kan du også få barnetillegg. Barnetillegg Dersom du som alders- eller uførepensjonist forsørgjer barn under 18 år, kan du ha krav på tillegg i pensjonsutbetalinga. For kvart barn utgjer barnetillegget 10 prosent av pensjonen. Meir om barnetillegg. lukk  

Eksempel

  • Du pensjonerer deg måneden etter at du fyller 67 år.
  • Pensjonsgrunnlag ditt er 500 000 kroner.
  • Opptjeningstiden din er 25 år.
  • Stillingsstørrelsen din er 100 prosent
  • Årlig alderspensjon* = kr 500 000 x 66 % x 100 % 25/30 = kr 275 000

*Før samordning Samordning Pensjonen frå Statens pensjonskasse er ein tenestepensjon og skal samordnast med alderspensjonen frå folketrygda. I praksis betyr det at pensjonen frå Statens pensjonskasse blir redusert med eit såkalla samordningsfrådrag. Meir om samordning lukk med folketrygden

Det er viktig å være klar over at for å få alderspensjon fra Statens pensjonskasse, er det et vilkår at du samtidig søker og får innvilget  alderspensjon i folketrygden.

Alderspensjon i folketrygden og samordning 

Alderspensjonen i folketrygden består av grunnpensjon, Grunnbeløp Grunnbeløpet i folketrygda, som vi ofte kallar G, blir justert ein gong i året og er 82 122 kroner per 01.05.2012. Meir om grunnpensjon, lukk tilleggspensjon Tilleggspensjon Meir om tilleggspensjon lukk og eventuelt særtillegg. Særtillegg Meir om særtillegg. lukk Vi reduserer tjenestepensjonen din i Statens pensjonskasse med et samordningsfradrag på inntil 75 prosent av grunnbeløpet Grunnbeløp Grunnbeløpet i folketrygda, som vi ofte kallar G, blir justert ein gong i året og er 82 122 kroner per 01.05.2012. Meir om grunnbeløpet lukk (G) og inntil hele tilleggspensjonen og eventuelt særtillegg. 

Generelt om samordning med folketrygden

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne på telefon

02775

eller bruk kontaktskjemaet vårt. Du kan òg logge inn på Min medlemskap.

Sist oppdatert: 23.09.2014