Hopp direkte til innhald

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Alderspensjon

Pensjon fra 67 år

Alderspensjon fra Statens pensjonskasse kommer i tillegg til alderspensjonen fra folketrygden, og kan for de fleste tas ut fra måneden etter fylte 67 år. For å få pensjon fra 67 år, er det et vilkår at du samtidig søker om alderspensjon fra folketrygden.

Nytt regelverk fra 2011

I 2011 trådte pensjonsreformen i kraft. Hva betyr det?

 

Slik søker du alderspensjon:

  1. Meld fra til arbeidsgiveren din om at du vil gå av med pensjon i god tid før pensjonering.
  2. Arbeidsgiver må sende inn pensjonsmeldingsskjema til oss senest tre måneder før du skal gå av.

For å få pensjon fra Statens pensjonskasse fra fylte 67 år, er det et vilkår at du samtidig søker om alderspensjon fra folketrygden.