Statens pensjonskasse 100 år

En viktig bit av velferds­staten

Statens pensjonskasse er Norges største leverandør av offentlig tjenestepensjon. Over én million av landets innbyggere jobber i – eller har jobbet i – en virksomhet som innebærer SPK-medlemskap. I år er vi 100 år.

Den egentlige etableringsdatoen er 1. juli 1917. Da ble Statens pensjonskasse etablert, og oppgaven var da å administrere tjeneste­pensjons­ordningen for statstjenestemenn og lærere. Dette var resultatet av en lang politisk dragkamp. Starten på de statlige tjenestpensjonene var etableringen av Den norske almindelige Enkekasse i 1814.

Den norske enkekassen ble opprettet av kronprinsregent Christian Fredrik og var en fortsettelse av den danske ordningen, som hadde eksistert før unionsoppløsningen. Den nye norske Enkekassen ble en av den nye norske statens første institusjoner.


Enkekassen bygget Keysersgate 8 i 1898, den gang Oslo het Kristiania. Bildet er fra grunnstensnedleggelsen.  I 1917 fikk Statens pensjonskasse bruke deler av bygget, men først i 1925 var alle samlet i Keysersgate – der Statens pensjonskasse ble til  1997. Da flyttet virksomheten til Frøen, og i 2015 flyttet Statens pensjonskasse inn i nybygde lokaler på Skøyen.

Fra embedsmenn til misjonærer, smørkonsulenter og gangkoner

Gjennom Enkekassen ble alle statens embedsmenn pålagt å sikre sine ektefeller økonomisk. Og siden alle embedsmenn på den tiden var menn, ble dette en pensjonsordning for kvinner.

Drøyt 100 år etter kom Statens pensjonskasse, som favnet begge kjønn og stadig flere statlige yrkesgrupper - samt utvalgte ikke statlig ansatte medlemmer. I medlemsprotokollene dukket det opp nye titler – mange har for lengst forsvunnet igjen.

Da, som nå, handlet medlemskap i Statens pensjonskasse om trygg alderdom – og sikkerhet mens du jobber.

Jubileumsbok som forteller hele historien

Jubileumsbok forside
I jubileumsboken Pensjonsløftet – statlige tjenestepensjoner gjennom 200 år, får du hele historien. Boken er resultatet av et forskningsprosjekt som SPK har tatt initiativet til.

Boken går helt tilbake til 1814 og den beskriver hvilken betydning offentlige tjenestepensjoner har hatt i oppbyggingen av kollektive velferdsordninger. På denne måten ønsker vi å understreke at Statens pensjonskasses historie gjennom 100 år er en del av en større og viktige historie – historien om velferdsstaten Norge.

Pensjonsløftet er utgitt av Pax forlag, og kan kjøpes på forlagets nettsider.

Betydningen av Statens pensjonskasse i 2017

I jubileumsåret administrerer vi pensjonsrettighetene til drøyt én million mennesker. Vi kommer til å betale ut over 25 milliarder kroner i pensjoner i løpet av året.

Og dersom vi legger sammen alle pensjonsrettighetene som medlemmene har opparbeidet seg per 2017, tilsvarer det drøyt 500 milliarder kroner. Det betyr at staten må ha drøyt 500 milliarder kroner «i reserve» for å sikre dekning av disse framtidige forpliktelsene.

Tallenes størrelse viser at dagens SPK forvalter viktige verdier – både for medlemmene våre, kundene våre og samfunnet som helhet.

Vårt hovedprodukt – alderspensjon – har vært omtrent uforandret gjennom 100 år. Men nå står offentlig tjenestepensjon foran en stor reform – en videreføring av den pensjonsreformen som startet i 2011.

Vi har hatt en rolle i utviklingen av velferdsstaten Norge i 100 år, og vi vil gjøre vårt i arbeidet med å trekke linjene videre. 

Jubileumsgave og bursdagsmoro

På bursdager vanker det gaver. Vi har laget et spesialkurs om pensjon som en jubileumsgave til våre aktive medlemmer. Alle SPK-medlemmer som fortsatt er i jobb vil få en e-post med invitasjon til kurs i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger eller Oslo.

Bursdagen er dagen for drømmer og lek. Har du tanker om hva du vil gjøre som pensjonist? Lurer du på hvilke pensjonsdrømmer andre har? Bli med på vår spørreundersøkelse.

Jubileumskampanjen "pensjonsdrømmen" er avsluttet.