Samordning av ektefelle­pensjon

Pensjonen fra folketrygden ligger i bunnen av trygde- og pensjonssystemet og blir utbetalt i sin helhet.

Ektefellepensjonen fra Statens pensjonskasse er en tjenestepensjon og skal samordnes med pensjon fra folketrygden. I praksis betyr det at pensjonen fra Statens pensjonskasse blir redusert med et såkalt samordningsfradrag. 

Vi samordner alltid pensjonen fra Statens pensjonskasse med den tilsvarende ytelsen i folketrygden. En ektefellepensjon vil dermed bli samordnet med avdøde ektefelles opptjening i folketrygden.

Det er mulig å ha kun en ektefellepensjon i folketrygden, og den består da av avdødes opptjening. Det er også mulig å ha en egen uføre- eller alderspensjon i folketrygden, og den kan bestå enten kun av din egen opptjening eller en kombinasjon av din egen opptjening og din avdøde ektefelles opptjening. 

I alle disse tilfellene vil Statens pensjonskasse samordne ektefellepensjonen med avdødes opptjening i folketrygden.

Det er etterlatteretten i Statens pensjonskasse, ikke hva som faktisk utbetales i folketrygden, som er det avgjørende for beregning av samordningsfradrag.

Samordningsfradraget for tilleggspensjonen etter din avdøde ektefelle blir ikke levealdersjustert.