Arbeids­inntekt i tillegg til ektefelle­pensjon

... for deg med en bruttoberegnet ektefellepensjon med inntektsreduksjon.

Hvis du har en årlig arbeidsinntekt som er høyere enn et halvt grunnbeløp i folketrygdenGrunn­beløpGrunnbeløpet i folketrygda, som vi ofte kallar G, blir justert ein gong i året og er 106 399 kroner per 01.05.2021.Mer om Grunn­beløp, vil vi redusere ektefellepensjonen med 40 prosent av beløpet som overstiger et halvt grunnbeløp. Du bør også være klar over at forventet arbeidsinntekt kan påvirke ektefellepensjonen frem til du er 67 år. Etter 67 år er det bare faktisk inntekt som påvirker pensjonen. 

Både arbeidsinntekt og egen tjenestepensjon

Hvis du både har en årlig arbeidsinntekt som er høyere enn et halvt grunnbeløp, og en egen opptjent tjenestepensjon, gjør vi først fradrag for tjenestepensjonen og deretter for arbeidsinntekten.    

Mer om inntekt i tillegg til ektefellepensjon