Skip to content

Skip to search

49.4.4065.147

Forsikrings- og produktområdet

Dette forretningsområdet er ansvarlig for å koordinere forretnings- og produktutviklingen i Statens pensjonskasse. Forsikrings- og produktområdet er også ansvarlig for premieberegning, beregninger og analyser knyttet til pensjon, personalforsikring, samt juridiske tjenester.

Hovedoppgaver:

  • beregne pensjonspremie til våre kunder
  • levere regnskapsberegninger og analyser til våre kunder
  • utarbeide forretningsmessig målbilde
  • koordinere oppfølgingen av måloppnåelsen
  • har ansvaret for vår investeringsprosess
  • lage prognosene og analysene som trengs for å fatte gode beslutninger
  • administrere erstatningsordninger på vegne av staten
  • interne og eksterne juridiske oppdrag.

Området ledes av konstituert direktør Rune Kristoffersen.

Enhetene i forsikrings- og produktområdet:

  • aktuarseksjonen
  • juridisk seksjon

Last updated at: 5/15/2012