Skip to content

Skip to search

49.4.4065.147

Slik jobber vi

Rett faktura og rett utbetaling til riktig person - og til rett tid. Det høres enkelt ut, men i virkeligheten krever det flere ulike arbeidsprosesser. Det er disse arbeidsprosessene som er navet i organisasjonen vår.

Illustrasjonen viser organisasjonskartet, kombinert med kart over de tre viktigste prosessene.


Her er de tre hovedoppgavene våre:

 

1. Kunde- og medlemsdataprosessen

Handler om håndtering av kunde- og medlemsdata. Arbeidsgiveren rapporterer lønnsdata for hver enkelt arbeidstaker inn til oss. Disse dataene er selve grunnmuren i alt videre arbeid, og vi må både legge til rette for at dataene kommer inn, oppdatere dataene og kvalitetssikre dem.

 2. Pensjoneringsprosessen

Når en arbeidsgiver sender melding til oss om at en ansatt skal pensjoneres, er det vår oppgave å klargjøre for pensjonering, beregne pensjonen og sørge for utbetaling.

3. Premie- og oppgjørsprosessen

Vi beregner premien som arbeidsgivere skal betale. I tillegg til å sørge for at arbeidsgiverne har betalt inn korrekt premie basert på riktig faktura, skal de også ha korrekt årsoppgjør, kontooppgjør og premiebudsjett. Dette kaller vi premie- og oppgjørsprosessen.

Organisasjonen jobber på tvers

Hver av de tre hovedoppgavene, eller hovedprosessene, krever innsats fra ulike fagområder. Derfor har vi valgt å opprettholde en tradisjonell linjeorganisasjon, som er bygget rundt de tre hovedoppgavene. 

Linjeorganisasjonen består av fire forretningsområder og fire støtteområder. Og for å illustrere samhandlingen og avhengigheten mellom dem, har vi valgt å lage et organisasjonskart som samtidig er et prosesskart.

Organisasjonsformen krever stor åpenhet. Det sier seg selv at vi verken kan jobbe eller tenke i tradisjonelle "bokser".

Perform

Fram til 01.01.2012 hadde vi også prosjektorganisasjonen Perform på 175 personer. Prosjektet startet i 2008, og leveransene var knyttet til pensjonsreformen.

Contact us

Calls from abroad:
+ 47 22 24 15 00

Calls from Norway:
02775

Våre støtteområder

Last updated at: 5/31/2012