Skip to content

Skip to search

49.4.4065.147

Arbeidsmiljøet vårt

Lavt sykefravær, synkende turnover, høy medarbeidertilfredshet - og en gjennomsnittsalder som holder seg stabil på rundt 42 år. Det er vi fornøyd med.

Statens pensjonskasse har et sterkt, mangfoldig og tverrfaglig arbeidsmiljø. 70 prosent av våre ansatte har utdannelse fra høyskole eller universitet. Samtidig ser vi at noen av våre mest kompetente medarbeidere har lært faget sitt gjennom lang erfaring og vår egen SPK-skole.

Denne blandingen av mennesketyper, kompetanse og erfaringsbakgrunn er en egenskap ved Statens pensjonskasse som vi er opptatt av å beholde.

Sykefravær

I 2011 lå sykefraværet på 5,4 prosent. Det er en nedgang fra starten av 2000-tallet, da vi var oppe i 7,1 prosent.

Trivsel

Vi kjører en omfattende medarbeiderundersøkelse hvert annet år – og en litt mindre ”pulsmåling” i årene mellom. Dette gjør vi for å sikre at medarbeiderne våre fortsetter å trives hos oss.

Antall ansatte

Vi er 396 ansatte i Statens pensjonskasse.

Contact us

Calls from abroad:
+ 47 22 24 15 00

Calls from Norway:
02775

Last updated at: 7/30/2012