Endringer i lønn etter lønnsforhandlinger?

Endringer i lønn etter lønnsforhandlinger skal alltid rapporteres til Statens pensjonskasse. Dette gjør du enkelt ved å sende oss en lønnsfil med endringer fra gjeldende dato for lønnsendringen.

Selv om resultatet etter lønnsoppgjøret ikke er ferdig, skal det rapporteres hver måned.

Husk å rette i lønnssystemet

Det er også viktig at du retter endringene i lønnssystemet. På den måten unngår du at det danner seg avvik i status neste måned du rapporterer.

Dersom du ikke får tilbakeført endringene via lønnsfil, kan du også gjøre dette i "Min virksomhet". Da må du:

  • rette opp lønnen på den enkelte ansatt med tilbakevirkende kraft
  • velge Endre på den linjen du ønsker å endre og legge inn riktig lønn for den ansatte.
  • huske å få med alle endringene tilbake i tid og fram til dagens dato