Slik rapporterer du lønn og tillegg

Du kan rapportere lønn på to måter, som lønnstrinn etter statens hovedlønnstabell, eller som årslønn i kronebeløp.

Arbeidsgivere som rapporterer kronebeløp, skal rapportere lønnen til deltidsansatte som utbetalt hovedlønn i henhold til stillingsstørrelsen. Beløpet skal ikke omregnes til en 100 prosent stilling.

Hvordan rapporterer du tillegg

Rapportering av tillegg skjer på samme måte som rapportering av lønn. Du må gi beskjed til oss når arbeidstaker får tillegg, når det endrer seg og når det opphører. Dersom tillegget ikke har endret seg siden forrige rapportering, behøver du bare kontrollere at tillegget er korrekt.

Faste tillegg, funksjonstillegg og variable tillegg rapporteres hver for seg.

Variable tillegg og faste tillegg skal deltidsjusteres. Funksjonstillegg skal derimot ikke deltidsjusteres selv om den ansattes stillingsprosent endrer seg. Et unntak er funksjontillegget ved fødselspermisjon (her justeres tillegget i henhold til stillingsstørrelsen).

Hvordan rapporterer du lønn og tillegg via lønnssystemet

Dersom du overfører medlemsdata via lønnsystem rapporterer du ansattes lønn som årsbeløp. Faste tillegg rapporteres som faktisk månedsbeløp og variable tillegg som estimerte månedsbeløp.

Hvordan rapporterer du lønn og tillegg via web

Her rapporterer du arbeidstakers lønn som årsbeløp. Faste tillegg rapporteres som faktiske årsbeløp og variable tillegg som estimerte årsbeløp. Regn ut summen av alle tilleggene hver for seg og før tilleggene i de riktige feltene. Ved endringer fører du opp det nye beløpet i riktig felt.