Tillitsvalgte og ansatte i tjenestemanns­organisasjoner

Ansatte i virksomheter som er tilknyttet Tjenestemannsorganisasjonene i en eller annen form kan beholde sitt medlemskap i Statens pensjonskasse.

Medlem i statens pensjonskasse?

Både tillitsvalgte og ansatte i tjenestemannsorganisasjoner kan opprettholde medlemskap hos oss. Forutsetningen er at de ved tiltredelse i tjenestemannsorganisasjonen har en medlemsberettiget stilling i SPK, og i hele perioden har permisjon fra denne hos hovedarbeidsgiver. Det er viktig å være klar over at det er ulike regler som gjelder dersom arbeidstakeren er tillitsvalgt, ansatt i en tjenestemannsorganisasjon eller frikjøpt.

Det er den tjenestemannsorganisasjonen hvor organisasjonstillitsmannen eller den organisasjonstillitsvalgte har sin tjeneste, som skal innrapportere om tjenesteforholdet til SPK, og ikke den arbeidsgiveren som vedkommende har permisjon fra.