Alder ved første gangs innmelding?

Nedre alder ved første gangs innmelding

Det finnes ingen nedre grense for alder ved første gangs innmelding.

Øvre grense for alder ved første gang innmelding 

Ansatte med mindre enn fem år til aldersgrensen ved første gang innmelding oppnår ikke medlemskap i Statens pensjonskasse dersom de ikke har opptjeningstid i en annen offenlig pensjonsordning.

Ansatte som ikke har mulighet til å oppnå minst fem års samlet opptjeningstid i en offenlig tjenestepensjonsordning regnet frem til aldersgrensen for stillingen, skal ikke rapporteres til oss.