Ansatte med pensjon

Ansatte med hel pensjon:

Ansatte med hel alderspensjon eller særalderspensjon, og som jobber på pensjonistlønn, skal ikke rapporteres til Statens pensjonskasse.

Ansatte med hel AFP og uførepensjon som begynner å jobbe skal rapporteres på vanlig måte.

 

Ansatte med delvis pensjon:

Endringer i lønns- og stillingsopplysninger for ansatte som mottar delvis pensjon, skal rapporteres.

Når en ansatt som mottar en delvis uførepensjon går opp i lønn eller øker stillingsstørrelsen, trenger du ikke sende oss pensjonsmelding.

Det skal ikke rapporteres permisjon for den delen av stillingen en ansatt mottar uførepensjon for.