Ansatte med pensjon

Ansatte med hel alderspensjon eller særalderspensjon, og som jobber på pensjonistlønn, skal ikke rapporteres til Statens pensjonskasse.

Endringer i lønns- og stillingsopplysninger for ansatte som mottar delvis pensjon, skal rapporteres.

Når en ansatt som mottar en delvis uførepensjon går opp i lønn i den friske delen (ingen endring i den aktive stillingsstørrelsen), trenger du ikke sende oss pensjonsmelding.