Ansatte med midlertidig høyere lønn

Midlertidig høyere lønn med varighet under to år er ikke pensjonsgivende. Dette omfatter alle typer tilfeller av midlertidig stilling med høyere lønn.

Vær klar over toårsgrensen ved fungering.

Opplysninger om arbeidstakere som får midlertidig stilling (fungering) med høyere lønn, skal kun rapporteres til oss dersom stillingen er ment å vare i minst to år. Midlertidig stilling med mindre enn to års varighet skal altså ikke rapporteres.

Dersom du er usikker på om den midlertidige stillingen vil vare i minst to år, anbefaler vi at dette rapporteres. Husk å krysse av for fungering.