Ansatte med flere arbeidsgivere

Dersom en ansatt har flere arbeidsgivere, kan stillingene gi samlet rett til medlemskap i Statens pensjonskasse.

Dersom stillingen er under minstegrensen hos en eller flere av arbeidsgiverne, oppfylles kravene til medlemskap dersom flere stillinger til sammen utgjør minimum 20 prosent av full stilling. Arbeider man 19,99 prosent er man under minstegrensen og oppfyller ikke kravet til medlemskap.

Hvis stillingene hos alle arbeidsgiverne er over minstegrensen for medlemskap (dobbeltstillinger), kan den ansatte ha medlemskap for inntil 100 prosent for hver av stillingene. Dobbeltstillinger hos samme arbeidsgiver følger imidlertid maksimumsgrensen på 100 prosent sammenlagt.

Merk at dobbeltstillinger i skoleverket (private og offentlige grunnskoler og videregående skoler) også begrenses til 100 prosent stilling. Den samme begrensningen gjelder også for renholdspersonell og bedriftsleger.

Stillingene rapporteres hver for seg fra de aktuelle arbeidsgiverne

Bistillinger

En bistilling er en stilling med stillingsstørrelse på 20 prosent. En bistilling må være fast knyttet til hovedstillingen på den måten at den ansatte som tar stillingen, er pålagt bistillingen av hovedarbeidsgiver. Medlemmet må ha en 100% stilling hos hovedarbeidsgiver. Dersom dette ikke er tilfelle, er tilleggsstillingen formelt ingen bistilling.

Bistillinger skiller seg fra stillingskombinasjoner ved at bistillingen behandles som et tillegg til hovedlønnen, og ikke blir lagt til stillingsprosenten.

Bistillinger forekommer innen forskning ved universiteter og sykehus. Hovedstilling og bistilling har alltid ulike arbeidsgivere, og skal rapporteres fra sine respektive arbeidsgivere.

Bistillinger må meldes til oss manuelt

Meld alltid bistillinger på papir via Medlemsoversikten. Husk å oppgi at det gjelder bistillinger. Dersom du har spørsmål om rapportering av bistillinger, send en e-post til bedriftsservice@spk.no.