Unge ansatte i staten

Etter tariffoppgjøret 1. mai 2012 skal unge ansatte i staten lønnes med 80% eller 85% av lønnstrinn 19. Disse rapporterer du derfor med beløp i stedet for lønnstrinn.

Husk at du alltid rapporterer den stillingsprosenten den ansatte arbeider i.

Rapporter 80 % av lønnstrinn 19 for arbeidstagere inntil 17 år, og 85 % av lønnstrinn 19 for de mellom 17 år og 18 år.