Minstegrensen for medlemskap?

Det er viktig å kjenne til reglene for minstegrenser og minsteperioder ved rapportering.

Minstegrensen for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse er 20 prosent.  Arbeider man 19,99 prosent stilling er man under minstegrensen og blir ikke medlem hos oss.

Stillinger under minstegrensen skal også rapporteres til oss

Ansatte med arbeidstid under minstegrensen for medlemskap skal likevel rapporteres, men det skal ikke trekkes 2 prosent medlemsinnskudd. Dersom den ansatte ikke har tilsettingsforhold andre steder med pensjonsordning i Statens pensjonskasse, opptjener de heller ikke pensjonsrettigheter i perioden.

En ansatt kan ha krav på medlemskap dersom vedkommende har flere stillinger som samlet tilfredsstiller kravene til minstegrensen.

Reglene rundt minstegrenser har endret seg over tid. Ta gjerne kontakt med din rapporteringsansvarlig hos oss dersom du er usikker.

Minsteperiode

Sammenhengende perioder på under en måned gir ikke rett til medlemskap, selv om den ansatte jobber over minstegrensene i enkelte uker i denne perioden.

Historiske minstegrenser

Minstegrensene for rett til medlemsskap har endret seg over tid.

Minstegrenser for funksjonærer i dag og tilbake i tid

DatoMinstegrense per ukeFull stilling
01.04.2016 20 % 37,5 t/100 %
01.07.1993 14 t/37,33 37,5 t/100 %
01.01.1977 15 t/40 % 37,5 t//100 %
01.05.1976 17 t//45,33 % 37,5 t/100 %
01.07.1957 50 % 37,5 t/100 %
01.07.1957 100 % 36 t/100 % 
01.07.1957 100 % 36 t/100 %

Minstegrenser for lærere i dag og tilbake i tid

Dato Minstegrense per uke                   
Fra 01.04.2016 20%
Fra 01.07.1993              35 %     
Fra 01.07.1962  50 %
Fra 01.07.1957 50 % (ned til 40 % kan aksepteres)           
Før 01.07.1957 100 %

I perioden 01.07.1982 til 01.04.1984 fikk lærere godkjent stillingsstørrelse over 100%.