Må ansatte være medlem i folketrygden?

Forutsetning for rett til medlemskap

Det er en forutsetning for rett til medlemskap at den ansatte er medlem i folketrygden.

Det kan gjøres unntak fra dette. Det vil da bli fastsatt regler for betaling av særskilt pensjonspremie til folketrygden, eller direkte til Statens pensjonskasse. 

Flere pensjonsrettigheter

Medlemskap i Statens pensjonskasse gir pensjonsrettigheter utover folketrygden, slik at medlemmene totalt sett får en høyere pensjon. Vær oppmerksom på at folketrygden har andre regler enn oss for beregning av pensjon.

Kan velge medlemskap hos oss

Ansatte som ikke er medlem i folketrygden, velger selv om de vil ha medlemskap i Statens pensjonskasse. Det er viktig at du som arbeidsgiver, informerer om at medlemskapet gir rett til mer enn alderspensjon. Retten til uførepensjon, etterlattepensjon og vår boliglånsordning er viktige medlemsfordeler for den ansatte.

Den ansatte er selv ansvarlig

Den ansatte må selv passe på å opprettholde sitt medlemskap i folketrygden. Det er viktig at du som arbeidsgiver informerer om dette.