Medlem i folketrygden

Det er en forutsetning for rett til medlemskap at den ansatte er medlem i folketrygden.

Det kan gjøres unntak fra dette. Det vil da bli fastsatt regler for betaling av særskilt pensjonspremie til folketrygden, eller direkte til Statens pensjonskasse. 

Medlemskap i Statens pensjonskasse gir pensjonsrettigheter utover folketrygden, slik at medlemmene totalt sett får en høyere pensjon. Vær oppmerksom på at folketrygden har andre regler enn oss for beregning av pensjon.

Ansatte som ikke er medlem i folketrygden velger selv om de vil ha medlemskap i Statens pensjonskasse.  Det er viktig at du som arbeidsgiver informerer om at medlemskapet gir rett til mer enn alderspensjon. Retten til uførepensjon, etterlattepensjon og vår boliglånsordning er viktige medlemsfordeler for den ansatte.

Den ansatte må selv passe på å opprettholde sitt medlemskap til folketrygden. Det er viktig at du som arbeidsgiver informerer om dette.