Ansatte i permisjon

Alle permisjoner, helt eller delvis uten lønn, skal rapporteres.

Permisjoner som ikke er pensjonsgivende skal også rapporteres. Det er du som arbeidsgiver som skal vurdere om permisjoner kan/skal medregnes i henhold til permisjonsavtalen.

Permisjoner med full lønn medfører at den ansattes medlemskap i pensjonsordningen opprettholdes. Permisjoner uten lønn eller med redusert lønn (delvis lønn) gir i utgangspunktet ikke rett til opprettholdelse av medlemskapet for den ulønnede delen.

Kan ha rett til å opprettholde medlemskapet

Enkelte typer ulønnede permisjoner gir likevel rett  til opprettholdelse av medlemskapet også for den delen som er ulønnet. Hvilke typer permisjoner som gir denne retten, bestemmes av Permisjonsavtalen i staten.