Har du ansatte som nærmer seg pensjonsalder 67 år?

Alderspensjon fra SPK kommer i tillegg til alderspensjonen fra folketrygden, og kan for de fleste tas ut fra måneden etter fylte 67 år. Ansatte må selv huske å søke alderspensjon fra folketrygden for å få alderspensjon fra SPK.

Mange som skal pensjonere seg ved pensjonsalder 67 år, glemmer å søke folketrygden. Dersom en søknad om alderspensjon bare sendes til oss, kan vedkommende gå glipp av noen måneder med pensjon. Husk derfor å minne ansatte som skal gå av med pensjon om dette.

Greit å vite

Når vi har registrert pensjonsmeldingen fra dere, oppretter vi en sak som den ansatte kan følge på vår innloggingstjeneste "Min side". Her kan de finne informasjon om sin opptjeningstid, følge status på pensjonssøknad og se forventet behandlingstid.