Er det du født i 1953 eller tidligere?

Hvilke konsekvenser får det hvis du jobber etter fylte 67 år?

Alderspensjon fra SPK og folketrygden henger sammen. Men hvor mye du får i alderspensjon fra oss avhenger av flere faktorer, blant annet når du er født. Er du født i 1953 eller tidligere, blir alderspensjonene samordnet. Samordningsreglene regulerer hvor stor andel av den totale pensjonen som kommer fra folketrygden og fra SPK.

Et viktig budskap i pensjonsreformen er at det skal lønne seg å jobbe lenger. Hvor lenge, er individuelt. Dersom man fortsetter å jobbe til fylte 70 år, uten å ta ut pensjon fra folketrygden og tjenestepensjonsordningen, vil pensjonsopptjeningen i SPK fortsette å øke så lenge man ikke har full opptjening. Dermed vil man få en høyere livsvarig pensjon enn ved å pensjonere seg tidligere.

Pensjon mellom 67 og 70 år kan gi lavere utbetaling
Samordningsreglene styrer hvordan den offentlige tjenestepensjonen skal beregnes. Dersom du fortsetter å jobbe etter at du har fylt 67 år, og samtidig tar ut pensjon fra folketrygden, er det viktig å kjenne til dette:

Hvis du tar ut alderpensjonen fra folketrygden før den offentlige tjenestepensjonen, kan det bety at den totale pensjonen reduseres. Du får med andre ord mest i samlet pensjon dersom alderspensjonen i folketrygden og den offentlige tjenestepensjonen tas ut samtidig.

Hvis du fortsetter å jobbe til du har fylt 70, og heller ikke tar ut noen pensjon fra folketrygden før det, vil den samlede pensjonen ikke bli redusert.

Det er derfor viktig å sjekke hva som skjer med pensjonen før man tar en beslutning på hvor lenge man skal jobbe.

Her finner du mer informasjon om samordning for deg som er født 1953 eller tidligere