Aktuelle saker til eget intranett

Mange arbeidsgivere etterspør informasjon om pensjon og hva ordningen i SPK består av, for å kunne informere egne ansatte. Derfor vil vi jevnlig sende deg saker om aktuelle temaer som dere kan legge ut på eget intranett.

Våre medlemsundersøkelser viser at kunnskapen om egen pensjonsordning er begrenset. Medlemmene ønsker å få mer informasjon om innholdet i ordningen, og de vil gjerne få det via arbeidsgiver. Dette ønsker vi å hjelpe deg som arbeidsgiver med.

Du kan bidra til å løfte kunnskap

Vi har laget en informasjonsserie om hva tjenestepensjonsordningen omfatter, og som vi kommer til å sende ut regelmessig. Disse er ment for publisering på deres egne intranettsider for å øke forståelsen for verdien av pensjonsordningen dere som arbeidsgivere tilbyr de ansatte.

Husk å fylle inn navn på den ansvarlige for informasjonen når du publiserer saken på intranettet, slik at de ansatte vet hvem de kan henvende seg til.

Sak 1: Slik er pensjonen din satt sammen

Sak 2: Kva består ordninga i SPK av?

Sak 3: Pensjonskalkulatoren på Min side

Sak 4: Hva betyr levealdersjustering?

Sak 5: Visste du at du kan søke om boliglån i Statens pensjonskasse?

Sak 6: Trygghet i alle livets faser

Sak 7: Det har blitt gunstigere å spare til pensjon selv

Lykke til!