Pensjons­ordningane i Overførings­avtalen

 • 3440 Agder Energi Pensjonskasse - ny fra 1.1.2010, lukket ordning, ytterligere lukket fra 31.12.2019 for aktive født 1962 og tidligere, administreres av Gabler
 • 3610 Arendal kommunale pensjonskasse
 • 4082 Asker kommunale pensjonskasse (ny fra 1.1.2005, administreres av KLP Pensjonsservice)
 • 3620 Bergen kommunale pensjonskasse 
 • 4152 Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap BKK Pensjonskasse (fra 1.11.2004, administreres av Gabler)
 • 3630 Bodø kommunale pensjonskasse
 • 4083 Bærum kommunale pensjonskasse (ny fra 1.1.2015, administreres av Storebrand Pensjonstjenester)
 • 3660 Drammen kommunale pensjonskasse
 • 4150 E-CO Energi pensjonskasse (ny fra 1.1.2009, administreres av Storebrand Pensjonstjenester)
 • 4151 Eidsiva pensjonskasse (navneendring fra 27.8.2020, tidl. Hafslund, tidl. Hafslund og Infratek pensjonskasse, tidl. Hafslund Offentlige Felles Pensjonskasse, lukket ordning, ny fra 1.1.2006. Refusjon ut fra en 66 %-ordning)
 • 3670 Elverum kommunale pensjonskasse
 • 4153 Energiselskapenes Fellespensjonskasse (tidl. Bodø Energi pensjonskasse, ny fra 1.11.2004, administreres av Gabler)
 • 3675 Flekkefjord kommunale pensjonskasse
 • 4158 Fortum pensjonskasse (lukket ordning, ny fra 1.10.2018, administreres av Storebrand Pensjonstjenester)
 • 3700 Halden kommunale pensjonskasse
 • 4156 Harstad kommunale pensjonskasse (fra 1.1.2013, administreres av Gabler)
 • 4154 Haugaland Kraft pensjonskasse - fra 1.11.2004, lukket fra 31.12.2019 for aktive født 1962 og tidligere, administreres av Gabler
 • 3730 Haugesund kommunale pensjonskasse
 • 3736 Hålogaland Kraft AS pensjonskasse (fra 1.11.2004, administreres av Gabler)
 • 4157 Infratek pensjonskasse (lukket ordning, ny fra 1.7.2018, administreres av Storebrand Pensjonstjenester)
 • 3200 Kommunal Landspensjonskasse, KLP (Felles kommunal pensjonskasse)
 • 3750 Kristiansand kommunale pensjonskasse
 • 4162 Lofotkraft pensjonskasse - fra 1.1.2015 (lukket ordning, ny lukking fra 31.12.2019 for aktive født 1963 og tidligere - administreres av Gabler)
 • 4099 Lørenskog kommunale pensjonskasse (administreres av Gabler) 
 • 3300 Molde kommunale pensjonskasse (fra 1.1.2008, administreres av Storebrand Pensjonstjenester)
 • 4163 Nordkraft pensjonskasse (lukket ordning) (fra 1.1.2015, administreres av Gabler)
 • 3820 Oslo Pensjonsforsikring AS (tidl. Oslo kommunale pensjonskasse)
 • 3060 Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (unntatt nye medlemmer 1.2.2003 eller senere og medlemmer fratrådt før 1.2.2003 med mindre enn 6 måneders medlemskap) (administreres av Statens pensjonskasse)
 • 4098 Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet, PKH (ny fra 1.1.2014). (Tidl. Vestre Viken pensjonskasse fusjonert med PKH 1.1.2014)
 • 3045 Pensjonsordningen for oppdragstakere i statlig beredskaps- eller familiehjem (administrereres av Statens pensjonskasse)
 • 3200 Pensjonsordningen for sykehusleger (administreres av Kommunal Landspensjonskasse, KLP)
 • 3200 Pensjonsordningen for sykepleiere (administreres av Kommunal Landspensjonskasse, KLP)
 • 3850 Sandefjord kommunale pensjonskasse (Andebu og Stokke kommunale pensjonskasser innlemmet 1.1.2017)
 • 3860 Sandnes kommunale pensjonskasse
 • 3943 Skagerak Energi pensjonskasse (fra 1.11.2004, administreres av Gabler)
 • 3880 Skien kommunale pensjonskasse
 • 3010 Statens pensjonskasse
 • 4095 Storebrand Livsforsikring AS (fra 1.11.2004)
 • 4155 Teknologisk Institutt pensjonskasse (fra 1.1.2008, lukket ordning, administreres av Gabler)
 • 4081 Tromsø kommunale pensjonskasse (ny fra 1.10.2014, administreres av Storebrand Pensjonstjenester)
 • 3910 Trondheim kommunale pensjonskasse
 • 3946 Vest-Telemark Kraftlag Pensjonskasse
 • 3410 Viken pensjonskasse (tidl. Akershus fylkeskommunale pensjonskasse og Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse)
 • 4161 Vy Buss pensjonskasse (lukket ordning) (tidligere Nettbuss pensjonskasse) (fra 1.10.2014, administreres av Gabler).