Kommunesammenslåing

Alt pedagogisk personale i grunn- og videregående skoler har sin pensjonsordning i Statens pensjonskasse. I arbeidet med kommunesammenslåing fra og med 2020, ønsker vi å informere om hvordan dere skal forholde dere til oss i prosessen.

 • Fra 1.1.2020 har den nye kommunen/fylkeskommunen fått et nytt kundenummer i SPK. Vi sender ut informasjon om dette fortløpende.
 • Tilgangene dere har per i dag i til Min virksomhet følger ikke automatisk over til nytt organisasjonsnummer. Dere må derfor få tildelt nye tilganger. Det er daglig leder som er registrert i Enhetsregisteret som automatisk får tilgang til våre tjenester. Han/hun kan velge å delegere tilgangene videre i Altinn til andre medarbeidere. Mangler du tilgang er det derfor daglig leder du må kontakte. Her kan du lese mer om tilgang til Min virksomhet.
 • Alle ansatte som er registrert fram til dato for sammenslåingen vil bli overført automatisk til ny kommune/fylke i våre systemer. De som fortsetter i ny kommune/fylkeskommune skal ikke meldes med slutt 31.12.2019 eller start 01.01.2020.

Rapportering av lønns- og stillingsdata etter sammenslåingen

Når sammenslåingen er utført i våre systemer, vil dere motta informasjon om dette. 

Dette må dere gjøre

 • Rapporteringsfilen for januar 2020 må deres snarest sende til postmottakra@spk.no.
  Vi ønsker å gjøre en overordnet kontroll av filen, før dere kan sende filen via Min virksomhet.
 • Filen for januar skal ikke inneholde endringer som gjaldt før 01.01.2020 på tidligere kommuner/fylkeskommuner.
 • Dere skal ikke rapportere inn filen før dere får beskjed fra oss om at den kan kjøres inn i Min virksomhet. Dersom dere prøver å sende fil i Min virksomhet, vil dere få feilmelding.
 • Når filen er ferdigbehandlet, skal dere rette eventuelle feil i stillingshistorikk og kontrollere automatiske endringer før dere kan sende inn neste lønnsfil.

 Flere ansatte med rollen rapportering i Min virksomhet?

 • Vi ber dere registrere dette under Kontaktinformasjon i Min virksomhet.
 • Oppgi gjerne en felles e-postadresse som dere ønsker vi skal bruke ved henvendelser til dere.

Hva skjer dersom dere ikke rapporterer riktig?

I følge vilkårene er dere forpliktet til å sende oss de opplysningene som er nødvendige. Innrapporterte data brukes til beregning av premie, prognoser og fakturering. Feil eller mangelfull rapportering kan også føre til at SPK ikke får startet pensjonsutbetalingen til riktig tid, eller at medlemmet ikke får riktig pensjon.

Du finner god informasjon om rapportering ved å følge lenkene i lenkesamlingen på denne siden. 

Dersom dere har spørsmål, kontakt oss gjerne på bedriftsservice@spk.no