Kommunesammenslåing

Alt pedagogisk personale i grunn- og videregående skoler har sin pensjonsordning i Statens pensjonskasse. I arbeidet med kommunesammenslåing fra og med 2020, oppdaterer vi jevnlig på denne siden om hvordan dere skal forholde dere til oss i prosessen.

sti gjennom eng over en fin og grønn bakketopp

  • Fra 1.1.2020 har den nye kommunen/fylkeskommunen fått et nytt kundenummer i SPK. Vi sender ut informasjon om dette fortløpende.
  • Tilgangene dere har per i dag i til Min virksomhet følger ikke automatisk over til nytt organisasjonsnummer. Dere må derfor få tildelt nye tilganger. Det er daglig leder som er registrert i Enhetsregisteret som automatisk får tilgang til våre tjenester. Han/hun kan velge å delegere tilgangene videre i Altinn til andre medarbeidere. Mangler du tilgang er det derfor daglig leder du må kontakte. Her kan du lese mer om tilgang til Min virksomhet.

Rapportering av lønns- og stillingsdata etter sammenslåingen

Sammenslåingen er utført i våre systemer, og vi har mottatt rapporteringsfiler for 2020 fra dere.

Dette må dere være oppmerksom på:

  • Filene dere rapporterer for 2020 skal ikke inneholde endringer som gjelder før 01.01.2020 på tidligere kommuner/fylkeskommuner.
  • Når filen er ferdigbehandlet, skal dere rette eventuelle feil i stillingshistorikk og kontrollere automatiske endringer før dere kan sende inn neste lønnsfil.
  • Vi anbefaler at dere kontroller at antall ansatte oppgitt i Min virksomhet samsvarer med hva dere har registrert hos dere. Dere kan laste ned en oversikt over hvilke ansatte som er registrert hos oss under "Ansatte" i Min virksomhet.
  • Ved behov for å gjøre korrigeringer på hendelser som skjedde før sammenslåingen, gjør vi oppmerksom på at det er begrensninger i hva dere har tilgang til å korrigere. Dere kan korrigere lønns- og stillingsopplysninger på tidligere rapporterte linjer. Ved andre korrigeringer som å melde start, slutt og nye endringslinjer, må dere ta kontakt med oss på postmottak@spk.no, så gjør vi det for dere.
  • Timelønnede skal rapporteres for perioden de reelt arbeidet, timer som er opptjent over flere måneder skal ikke rapporteres samlet for kun en måned.

 Har dere flere ansatte med rollen rapportering i Min virksomhet?

  • Vi ber dere registrere dette under Kontaktinformasjon i Min virksomhet.
  • Dersom dere har et felle postmottak, oppgi gjerne en felles e-postadresse som dere ønsker vi skal bruke ved henvendelser til dere.

Hva skjer dersom dere ikke rapporterer riktig?

I følge vilkårene er dere forpliktet til å sende oss de opplysningene som er nødvendige. Innrapporterte data brukes til beregning av premie, prognoser og fakturering. Feil eller mangelfull rapportering kan også føre til at SPK ikke får startet pensjonsutbetalingen til riktig tid, eller at medlemmet ikke får riktig pensjon.

Du finner god informasjon om rapportering ved å følge lenkene i lenkesamlingen på denne siden. 

Dersom dere har spørsmål, kontakt oss gjerne på bedriftsservice@spk.no