Kontoutskrift

Hvert år utarbeider vi i Statens pensjonskasse kontoutskrift til de av våre virksomheter som sikrer sine pensjonsforpliktelser i eget tildelt fond.

Hensikten med kontoutskriften er å oppsummere den økonomiske status den enkelte virksomhet har på sin ordning ved årsskiftet. Vi benytter Statens pensjonskasses standard beregningsgrunnlag, herunder tariffer for død, overlevelse og uførhet.

Hva kontoutskriften viser

Den reelle årlige utviklingen i de nødvendige avsetningene, er en del av grunnlaget for fremtidig premie. Kontoutskriften angir derved om innbetalt premie har vært tilstrekkelig for å dekke det påløpte finansieringsbehovet utover den tildelte avkastningen gjennom året. Dette er derfor en form for avregning av a-kontopremien.

Over- eller underfinansiering?

Er det en underfinansiering i ordningen - det vil si at nødvendig premiereserve overstiger saldo på midler - må premien økes. Er det derimot en overfinansiering, vil noe av dette normalt ligge som en buffer. Eventuelt føres en andel av overskytende beløp mot de fremtidige premier.

Kontoutskriften viser også ordningens tildelte inntekter og belastede utgifter og omkostninger gjennom året.