Regnskaps­beregning - GKRS

Alle kommuner og fylkeskommuner er pålagt å føre sine pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser i årsregnskapet. Beregningene med pensjonskostnader for 2018, budsjett for 2019, samt prognose for årene 2020-2022 er nå tilgjengelige i Min virksomhet.

I september og januar

§13 i forskrift om årsregnskap og årsberetning regulerer hvordan kommunene skal beregne og føre pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser for å følge god regnskapsskikk etter kommuneregnskapsreglene.

Vi publiserer tre beregninger i året:

  • I september får din kommune eller fylkeskommune en foreløpig beregning av pensjonskostnader og premieavvik for året, i tillegg til budsjett for neste år.
  • I januar får dere den endelige beregningen av pensjonskostnader for året som har gått. Det er denne som skal legges til grunn i regnskapet.
  • I mars leverer vi en oppdatert regnskapsleveranse. Særskilt for marsleveransen er at budsjettkolonnen vil være oppdatert med premieprognosen for inneværende år (forfalt premie). I tillegg er tallene for inneværende år oppdatert med bestand pr. januar. 

Bestill tilleggstjenester

Vi leverer GKRS-beregninger til alle kommuner og fylkeskommuner. Prisen på rapporten avhenger av hvor stor virksomheten er. Rapporten faktureres automatisk.

Hvis du har spørsmål til GKRS-leveransene eller ønsker å bestille tilleggstjenester, send oss en e-post.