Analyse av virksomhets­endringer

Lurer du på hva en fisjon eller fusjon betyr for pensjonsforpliktelsene til din virksomhet? Vi tilbyr rådgivning, analyser og bistand i forbindelse med virksomhetsendringer.

Vi kan bistå med pensjonsfaglige analyser når selskaper opprettes, fisjonerer eller fusjonerer.

Slik bestiller du

Du kan bestille analyser og statistikk ved å sende en e-post til bedriftsservice@spk.no eller kontakte din kunderådgiver. 

Prisen avhenger av størrelsen på oppdraget og prises normalt per time.