Analyse av fremtidige pensjons­kostnader

Statens pensjonskasse kan hjelpe deg med rådgivning og analyser av hva pensjon vil koste virksomheten din i fremtiden. Vi har erfaring med og kompetanse på hvilke forutsetninger din virksomhet bør legge til grunn for analysen.

Alle har behov for å ha oversikt over pensjonskostnader i fremtiden. Lønnsvekst, G-regulering og tidligpensjoneringer kan påvirke de fremtidige forpliktelsene i stor grad.

I forbindelse med lønnsoppgjøret

Å analysere fremtidige pensjonskostnader er spesielt aktuelt i forbindelse med lønnsoppgjør. Ved å vurdere ulike scenarier, vil både virksomheten og arbeidstakersiden se hvilke konsekvenser de ulike lønnsjusteringene får for framtidige pensjonskostnader. Resultatene avhenger sterkt av forutsetningene som legges til grunn.

Se inn i fremtiden

Vi kan også levere verdifull statistikk over medlemsbestanden til din virksomhet. Med hjelp av statistikken kan vi utarbeide en prognose over hvor mange nye pensjonister din virksomhet kan forvente.

Statistikken gir viktig kunnskap om hvor mye forpliktelsene vil koste din virksomhet framover. Samtidig gir statistikken et viktig grunnlag for hvilke valg virksomheten din faktisk kan ta – og til hvilken kostnad.

Slik bestiller du

Du kan bestille analyser og statistikk ved å sende en e-post til bedriftsservice@spk.no eller kontakte din kunderådgiver. Prisen avhenger av størrelsen på oppdraget og prises normalt per time.