Avtalefesta pensjon

Avtalefesta pensjon (AFP) er ei tariffesta førtidspensjonsordning som gjev deg moglegheit til å gå av med heil eller delvis pensjon i tida mellom fylte 62 og 67 år.