Slik søker du alders­pensjon

Minst tre måneder før du skal pensjonere deg, må arbeidsgiveren din sende oss en melding om pensjon. Du må derfor ta kontakt med din arbeidsgiver for å avtale når du skal gå av med alderspensjon.

For å få pensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet fra fylte 67 år, er det et vilkår at du samtidig søker om alderspensjon fra folketrygden.

Alderspensjon kan utbetales fra den første i måneden etter fylte 67 år.